Upozornění: Používáte nepodporovanou verzi prohlížeče! Některé funkce aplikace nemusejí fungovat korektně. Problém může být i se zobrazením uživatelského rozhraní.

Co je to RUV?

RUV = Registr uměleckých výstupů

Pokud vám zkratka RUV nápadně připomíná jinou zkratku – RIV, není to náhodou. RUV je velmi zjednodušeně řečeno RIV, tedy Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu, avšak pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách.

K čemu slouží aplikace RUV?

Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na celostátní úrovni. Aplikace bude umožňovat vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporovat proces certifikace těchto výstupů a sloužit ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených dokumentů. Ve finále povede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.

Ke konci listopadu 2012 byla dokončena 1. fáze projektu realizace aplikace RUV: je umožněna registrace do systému a vkládání a editace výstupů z tvůrčí umělecké činnosti.

Verze 0.31.1 - 31.12.2023
 • zkrácena povinná délka anotace pro segment Scénická umění
Verze 0.31.0 - 31.12.2022
 • zkrácena povinná délka anotace pro segment Hudba
Verze 0.30.0 - 31.12.2021
 • kontrola velikosti vkládaných příloh
 • počítadlo vložených znaků u anotací
 • indikátor aktivity při vyhledávání instituce uvedení/ocenění
 • kopírování výstupu se změnou segmentu
Verze 0.29.0 - 31.12.2020
 • povinná minimální délka anotací
 • nové povinné položky studijní program/obor a studijní předmět
 • možnost zadat datum uvedení pouze rokem
Verze 0.28.0 - 30.9.2020
 • úprava registračního formuláře a žádosti o novou roli
 • úprava formuláře na reset hesla
 • doplnění kontrol a validaci formuláře pro vkládání uměleckého výstupu
Verze 0.27.2 - 12.12.2019
 • rozšíření segmentu Architektura o podsegmenty
Verze 0.27.0 - 14.11.2016
 • pro Kancelář RUV: přidána možnost spuštění testu integrity dat
 • pro garanty, zástupce garantů, Kancelář RUV: přidány sestavy pro analýzy výsledků sběru
 • pro Kancelář RUV: přidán seznam výstupů, které jdou do automatické přecertifikace
Verze 0.26.0 - 14.07.2016
 • pro Kancelář RUV: přidána možnost zkopírovat číselníky institucí a ocenění
 • pro garanty, Kancelář RUV: přidána možnost editace číselníků druhů výstupů, rozsahů KLM a závažností ABCD
Verze 0.25.0 - 26.05.2016
 • pro rektory, Kancelář RUV: zrušena Arbitrážní komise
 • pro děkany, garanty: odebrání možnosti vkládání odvolání a připomínek
 • proces předcertifikace: úprava chování vyřazených výstupů
 • pro Kancelář RUV: možnost přeřazení výstupů jinému certifikátorovi, možnost přesunu výstupu ze stavu certifikováno do certifikováno - vyřazeno, nové filtry pro vyhledávání v uživatelích
 • vylepšení zobrazování náhledů u obrázkových příloh
 • pro děkany, garanty, certifikátory: doplněny sloupce do generovaných xls sestav
Verze 0.24.0 - 29.01.2016
 • pro děkany: možnost vložit komentář k výchozímu kódu
 • pro referenty, děkany, rektory: správa pracovišť
 • pro garanty a certifikátory: prohlížení číselníků ABCD a KLM
 • pro Kancelář RUV: přehled nastavených termínů děkana
 • pro děkany, garanty, certifikátory: uložení seznamu výstupů připravených k certifikaci do xls
Verze 0.23.0 - 30.06.2015
 • vyhledávání certifikovaných výstupů pro veřejnost
 • zobrazení bodů dle pracovišť a autorů
Verze 0.22.0 - 27.05.2015
 • pro certifikátory: úprava nástěnky
 • zobrazení náhledu na přiložené soubory k uměleckému výstupu
Verze 0.21.0 - 05.04.2015
 • pro Kancelář RUV: přehled vyplněnosti kódů garanta
 • pro děkany: filtrování v sestavě pro odeslání k certifikaci
Verze 0.20.0 - 16.03.2015
 • pro děkany, garanty, certifikátory: stránkování sestavy pro práci s um. výstupy
 • pro certifikátory: možnost certifikovat výstup kategorií D
Verze 0.19.0 - 16.02.2015
 • pro děkany: možnost nastavení termínu děkana
Verze 0.18.0 - 15.12.2014
 • možnost blokování a odblokování přístupu uživatele do aplikace
 • možnost smazání uživatelského účtu
Verze 0.17.0 - 12.11.2014
 • pro garanty a Kancelář RUV: správa číselníků institucí a ocenění
 • pro Kancelář RUV: bodové hodnocení s podrobností na pracoviště a autory
 • vyhledávání institucí a ocenění
Verze 0.15.0 - 23.6.2014
 • úprava generované sestavy sporných záznamů
 • změny zobrazení v tabulce s přehledem bodů za umělecké výstupy
Verze 0.14.0 - 16.4.2014
 • úpravy formulářů pro provedení certifikace
 • změna principu metody většinové shody pro vznik kódu po předcertifikaci
Verze 0.13.0 - 16.3.2014
 • funkce pro garanta: vložení kódu garanta a komentáře k uměleckému výstupu
Verze 0.12.0 - 3.3.2014
 • žádost o přehodnocení certifikovaného uměleckého výstupu
 • funkce pro Kancelář RUV: nastavení termínu pro konec období vkládání kódu garanta
Verze 0.11.0 - 17.1.2014
 • zavedení položky "Rok prvního uvedení" ve formuláři pro vložení um. výstupu
 • změny formuláře pro vložení instituce uvedení a významného ocenění/ohlasu k um. výstupu (našeptávání od dvou znaků)
 • zrušení tzv. termínu děkana
 • aktualizace číselníků (instituce uvedení, významné ocenění/ohlas, druh činnosti, závažnost a význam, velikost)
Verze 0.10.0 - 4.12.2013
 • funkce smazat záznam, kopírovat záznam
 • možnost přiložit soubor (dokumentaci) k záznamu o um. výstupu
 • možnost nastavit počet zobrazených záznamů na stránku
 • zobrazení údaje o výsledném kódu ve výsledcích vyhledávání
 • změny formuláře pro vložení instituce uvedení a významného ocenění/ohlasu k um. výstupu (jednorázová instituce)
Verze 0.9.0 - 5.6.2013
 • funkce pro Kancelář RUV: nastavení bodového hodnocení kategorií
 • funkce pro všechny uživatele: prohlížení podkladů pro MŠMT (přehledy bodů získaných za umělecké výstupy – body na vysokých školách a fakultách)
Verze 0.8.0 - 15.5.2013
 • funkce pro Kancelář RUV: spuštění procesu doplnění výsledného kódu, zpřístupnění výsledného kódu ostatním uživatelům
Verze 0.7.0 - 26.4.2013
 • funkce pro Kancelář RUV: spuštění procesu předcertifikace
 • funkce pro uživatele v roli Děkan: možnost vložení odvolání
 • funkce pro uživatele v roli Garant: možnost vložení připomínky
 • prohlížení kódů dle certifikátorů a výsledků předcertifikace, vyhledávání sporných uměleckých výstupů, prohlížení odvolání a připomínek
Verze 0.6.0 - 12.4.2013
 • funkce pro Kancelář RUV: nastavení počtu zástupců Arbitrážní komise
 • funkce pro uživatele v roli Rektor: možnost jmenovat zástupce Arbitrážní komise
Verze 0.5.0 - 15.3.2013
 • funkce pro Kancelář RUV: evidence řádných certifikátorů a náhradníků, rozřazení uměleckých výstupů mezi certifikátory, statistika certifikace
 • funkce pro uživatele v roli Certifikátor: možnost certifikovat umělecké výstupy
Verze 0.4.0 - 19.2.2013
 • funkce pro uživatele v roli Děkan: nastavení tzv. termínu děkana,
  možnost vrátit záznam k přepracování, odeslání záznamů k certifikaci
 • funkce pro Kancelář RUV: nastavení termínů letošní certifikace
 • zobrazení nastavených termínů na nástěnce ostatním uživatelům
Verze 0.3.0 - 7.2.2013
 • vyhledávání uměleckých výstupů včetně exportu do souboru
 • zobrazení nástěnky v závislosti na roli přihlášeného uživatele
 • prohlížecí profil uměleckého výstupu včetně historie změn
Verze 0.2.0 - 15.1.2013
 • profil uživatele (změna osobních údajů, změna uživatelského jména a hesla)
 • možnost nastavit výchozí uživatelskou roli, možnost odebrat uživatelskou roli
 • evidence přístupů do aplikace
Verze 0.1.4 - 2.1.2013
 • spuštěna ostrá verze aplikace
 • veškerá testovací data byla vymazána
Verze 0.1.3 - 18.12.2012
 • obnova zapomenutého uživatelského hesla
Verze 0.1.2 - 7.12.2012
 • registrace dalších uživatelských rolí pro již existujícího uživatele
 • přidávání a editace autorů (studentů)